Genealogisch & Heraldisch Bureau S.Roeling


Via Genealogisch & Heraldisch Bureau S. Roeling houd ik mij bezig met de dienstverlening op het gebied van genealogie en heraldiek. Het gaat hierbij met name om het verrichten van genealogisch onderzoek, het verzorgen van hieraan gerelateerde publicaties en het ontwerpen van familiewapens.  

Mijn familie heeft een sterke band met genealogisch onderzoek. In de vroeg 18de eeuw verschenen de eerste genealogieŽn over mijn voorouders. Sinds het einde van de 19de eeuw zijn zij zelf actief in het beoefenen van de genealogie, waaronder mijn betovergrootvader en grootvader. Men kan dus spreken van een oude traditie die ik met veel plezier en plichtsbesef in leven houd. Ik ben dan ook regelmatig te vinden in de plaatselijke archieven.

Via deze weg kan ik u een dienst verlenen terwijl ik datgene doe wat ik graag wil doen. Winst is dan ook niet bepalend voor een opdracht, een achterliggende gedachte die u zal herkennen bij mijn inzet.   

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Genealogisch & Heraldisch Bureau S. Roeling, kunt u zelf aangeven op welke manier. U kunt mij het gehele onderzoek laten verrichten, maar ook alleen die gedeelten van uw onderzoek, waar u zelf geen tijd voor hebt of niet uit komt. Misschien woont u wel in het buitenland en is het voor u niet mogelijk archieven te bezoeken.

Hebt u geen ervaring met stamboomonderzoek, dan kan ik u vooraf adviseren over de mogelijkheden en eventueel samen met u een onderzoeksvraag samenstellen. U kunt hiervoor alvast de volgende pagina raadplegen: De benodigde gegevens voor het starten van een onderzoek.

Door jarenlang onderzoek beschikt Genealogisch & Heraldisch Bureau S. Roeling over een grote hoeveelheid archivalia, een bibliotheek, jaargangen tijdschriften en digitale bestanden. Ook heb ik toegang tot de archieven en bibliotheken van o.a. de Nederlandse Genealogie Vereniging, het Centraal Bureau voor Genealogie en de Hollandse Vereniging voor Genealogie ĎOns Voorgeslachtí. Hiermee is het mogelijk om eerder uitgevoerd familieonderzoek snel te achterhalen. In zo'n geval kunnen gegevens aangereikt worden die bruikbaar zijn voor verder onderzoek.

Voor het opvragen van tarieven en voorwaarden voor het uitvoeren van onderzoek dan wel een prijsopgave kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via de contactpagina.


Werkgebied

Het onderzoeksterrein op genealogisch vlak beperkt zich in eerste instantie tot de provincie Zuid-Holland met als specialisme:

Afhankelijk van de gevonden resultaten kan onder bepaalde omstandigheden een bezoek aan een archief buiten het normale onderzoeksterrein gebracht worden om een vervolgonderzoek meer kans van slagen te geven.