Welkom,


Het langverwachte boek over de familie is vanaf heden verkrijgbaar!

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website over de familie Röhling - Roeling - Rüling. Via deze website wil ik u graag kennis laten maken met de geschiedenis van deze familie.

Laat ik beginnen met het heugelijke nieuws dat het boek met de genealogie nu dan toch eindelijk is gepubliceerd! U kunt het boek aanschaffen via de website van Lulu of Amazon.

Op deze website kunt u alvast een voorproefje krijgen van de inhoud van het boek alsook extra aanvullende informatie over de familie, de Duitse adel en Heraldiek.

De genealogie van het geslacht Röhling begint bij Heinrich Rulico von Hagen (de Indagine), de huidige stamvader van het geslacht. Heinrich werd omstreeks 1200 geboren en regeerde als Vogt te Hagen nabij Freiberg. Volgens een legende stamt deze Heinrich echter af van de door Widukind von Korvei beschreven Saksische krijger Hathagat, die in 524 een belangrijke veldslag tegen de Thüringers leidde.

De familie Röhling behoorde tot de Uradellijke Duitse geslachten, voortgekomen uit de vogten van Saksische steden. Nakomelingen van Heinrich richtten zich op de ontwikkeling van de mijnbouw. Bij deze Montanlinie ontwikkelde de geslachtsnaam zich in Röhling. Later ontstonden hieruit de varianten Roeling en Rüling.

De investeringen in de mijnbouw brachten grote voorspoed met zich mee en door de financiële onafhankelijkheid waren zij in staat hoge ambtelijke functies te vervullen. De scheiding tussen ondernemer en ambtenaar was daarbij niet altijd even duidelijk. Hierdoor speelden zij echter wel een belangrijke rol in de geschiedenis van Saksen. Zo waren zij er persoonlijk voor verantwoordelijk dat keurvorst Maurits van Saksen afzag van een eerder voorgenomen tin- en zilvermonopolie.

Op 8 augustus 1563 volgde de bekroning op hun werk toen Valentin Röhling, lid van de Keizerlijke Raad, samen met zijn vader en ooms werd verheven in de Heilige Roomse Rijksadelstand middels een adelsbrief van keizer Ferdinand I van het Heilige Roomse Rijk.

In de genealogie wordt duidelijk dat de familie Röhling zich van de 15de tot en met de 17de eeuw uitvoerig bezig hield met huwelijkspolitiek om hun welvaart en maatschappelijke positie veilig te stellen. Zo vinden we in de genealogie onder andere huwelijken met nakomelingen van de wiskundige Adam Ries, de predikant Valentin Weigel, de beroemde schilder Lucas Cranach der Ältere en Barbara Uthmann, de belangrijkste onderneemster uit de Saksische geschiedenis.

Aan het begin van de 18de eeuw weken twee broers, Johann Heinrich en Friedrich, uit naar het Noordoosten van Duitsland. Zij werden de grondleggers van de Hollandse en Deense takken. Tevens wordt aangenomen dat het geslacht Rüling, dat later tot grote bloei kwam in Oostenrijk, zich omstreeks 1557 heeft afgesplitst van de Duitse hoofdtak toen de Bergmeister Paul Röhling door de hertog van Brunswijk werd aangesteld om de mijnbouw in de Harz te reorganiseren.

Ik wens u veel plezier met lezen!

 

Glück Auf!